Filter resultaten

Thema

Type

In het Drents-Groningse veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan. Samen werken om intergenerationele armoede in de Veenkoloniën te doorbreken, dat is waar de Alliantie van Kracht zich voor inzet. Ieders inzet is hard nodig om armoede in de Veenkoloniën terug te dringen. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen. Samen willen zij een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën, op zowel de korte als de lange termijn, structureel en fundamenteel te bestrijden.

De dynamische leeromgeving biedt je leerstof en activiteiten om kennis en vaardigheden te leren over wat werkt bij de aanpak van (intergenerationele) armoede en schulden. Want de één leert bij voorkeur door te ervaren in de praktijk, een tweede door theorie te bestuderen en een derde door een video of podcast tot zich te nemen.

(Wetenschappelijke) inzichten worden vertaald naar de alledaagse praktijk van de hulp- en dienstverleners. Zo ontwikkelen professionals en vrijwilligers in Groningen en Drenthe een meer gemeenschappelijk begrip en taal en een beter en vollediger handelingsperspectief, waardoor de lokale samenwerking effectiever wordt. En de doelgroep beter geholpen wordt.

Vind een passende opleiding of training

Ik ben geïnteresseerd in
als