ALLIANTIE IN ACTIE tegen armoede - Uitwerking 2e fase programma

Terug

ALLIANTIE IN ACTIE tegen armoede – Uitwerking 2e fase programma

Geschreven op 14 maart 2023

“Hoe kunnen we de vicieuze cirkel van generatie-armoede doorbreken? In de 2e fase van het programma gaan we van wetenschap naar actie in de praktijk.”

De Alliantie van Kracht zet in op het doorbreken van generatie-armoede. In de 2e fase van het programma gingen we van wetenschap naar actie in de praktijk. Voor het uitwerken van de tweede fase van het programma organiseerden we diverse werksessies waarbij ervaringsdeskundigen uit de Veenkoloniën en mensen die werken bij, of gecommitteerd zijn aan, 1 van de 42 betrokken partners van de Alliantie van Kracht uitgenodigd waren. Tijdens deze werksessies in mei en juni 2023 gingen we onder begeleiding concreet met elkaar aan de slag. 

Er is geen plattelandsregio in Nederland waar armoede zoveel voorkomt als in de Veenkoloniën. Veel families in dit gebied leven van generatie op generatie in armoede. Dit noemen we generatiearmoede. De Alliantie van Kracht zet in op het doorbreken van deze armoede. Generatiearmoede blijkt echter ontzettend hardnekkig, want ondanks alle inspanningen is dit probleem alleen maar groter geworden. Waarom komen families er niet uit? En hoe kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken? Op deze vragen heeft de Rijkuniversiteit Groningen, na vijf jaar onderzoek, antwoorden gevonden.

Van wetenschap naar actie in de praktijk

De belangrijkste les uit het onderzoek is: maak maatwerk mogelijk. Schep randvoorwaarden, zodat we echt maatwerk kunnen leveren. Dat betekent werken aan langdurige relaties, onderlinge samenwerking en continuïteit op lange termijn. Geen kortlopende projecten of aanbestedingen van vier jaar, maar zet in op langlopende programma’s van 10, 20 of 30 jaar. Zo kunnen we werken vanuit wederzijds vertrouwen en maken we samen een einde aan generatiearmoede.

We zetten daarom binnen de Alliantie van Kracht in op een programma van 20 jaar. Dit geeft ons de tijd die nodig is om écht te veranderen en generatiearmoede te doorbreken. Op basis van de kennis uit het onderzoek gaan we experimenteren in wijken, dorpen en buurten en gaan we maatwerk bieden. De stuurgroep van de Alliantie van Kracht heeft op 23 februari 2023 besloten in te stemmen met het programmaplan ‘het duurzaam doorbreken van generatiearmoede in de Veenkoloniën’. 

Fase 2, April-juni 2023

Voor het uitwerken van de 2e fase van het programma organiseerden we diverse werksessies. Tijdens deze werksessies gingen we onder begeleiding concreet met elkaar aan de slag.

Werksessie 1

Gezamenlijk concretiseren strategie en aanpak per strategisch doel. Dat betekent:

  • De operationele doelen verder uitwerken en de genoemde streefaantallen verder invullen;
  • Inspanningen en een ‘cocktail’ van interventies (projecten/trainingen etc.) vormgeven;
  • Lokale experimenten in dorp, wijk en buurt invullen: waar gaan die plaatsvinden?

Sessie 1A: Strategisch doel ‘Huishoudens ervaren een kansrijk toekomstperspectief’, bekijk de uitkomsten van de sessie van 23 mei 2023

Sessie 1B: Strategisch doel ‘Het kind de jongere of volwassene ontvangt maatwerk vanuit het werkveld’, bekijk de uitkomsten van de sessie 1 juni 2023

Sessie 1C: Strategisch doel ‘We leren van elkaar en weten wat effectief is’, bekijk de uitkomsten van de sessie van 6 juni 2023

Werksessie 2: Het creëren van de randvoorwaarden voor het programma, bekijk de uitkomsten van de sessie van 15 juni 2023

  • Creëren van de randvoorwaarden voor het programma: de inzet van mensen, middelen, programmaruimte etc.;
  • Het inrichten van de programma-organisatie: verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wie doet wat) en sturingslijnen tussen diverse niveaus in het programma (tussen deelprogramma’s, inspanningen);
  • Bereik van voorzieningen die op de plank blijven liggen.

Werksessie 3: Inrichten van een centrale ondersteuningsstructuur, bekijk de uitkomsten van de sessie van 22 juni 2023

  • Inrichten van een centrale ondersteuningsstructuur die we voor elke opgave per wijk/dorp/ buurt op maat aanbieden. Met o.a. oplossingsgericht werken en/of de doorbraakmethode, de inkoop van lange termijnen en continuïteit, meer tijd en ruimte voor professionals, het evalueren van effectiviteit/kennis en expertise-uitwisseling;
  • Bespreken ruimte in de AVG.

Werksessie 4: Ontwikkelen van een communicatiestrategie, bekijk de uitkomsten van de sessie van 26 juni 2023

  • Ontwikkelen van een algemene communicatiestrategie;
  • Ontwikkelen van een communicatiestrategie per doelgroep.

 Werksessie 5: Uitkomsten werksessie ‘Maken van een 1e faseplan van een jaar’, bekijk de uitkomsten van de sessie van 27 juni 2023

Meer informatie

Neem gerust contact op met Saskia Duursma, projectleider Alliantie van Kracht via s.duursma@cmostamm.nl of 06 – 12 41 39 41.

Delen via social media