Basistraining LvB- en GGZ-problematiek

Basistraining LvB- en GGZ-problematiek

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking  (LVB) kan het lastig zijn om goed met geld om te gaan. Daarom kunnen ze hier vaak hulp bij gebruiken. Ook voor hun begeleiders is het handig om hierover te leren. Bekend is dat GGZ-problematiek ook vaak voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie.

Basistraining LVB en GGZ-problematiek

Deze geaccrediteerde training bestaat uit een fysieke training van 1 dagdeel met modules gericht op kennis en vaardigheden. Het doel van de training is dat professionals mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om er zodoende voor te zorgen dat mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. De trainingen worden zoveel mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s te betrekken. Hierdoor krijgen deelnemers meer zicht op het eigen functioneren en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

Accreditatiepunten

Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen op aanvraag.

  • SKJ: 4 punten (fysieke training)
  • Registerplein: 4 punten (fysieke training)

Voorkennis

Voor deze training is basiskennis op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking vereist.

Niveau: HBO/MBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden

Aanbieders

MEE

Voor wie

Begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking

Resultaat

  • Basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist.
  • Kennis over psychische aandoeningen en stoornissen die voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking.
  • Vaardigheden om bij jeugdigen en volwassen met een licht verstandelijke beperking ook GGZ-problematiek te herkennen.
  • Kennis over de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek: op het gebied van communicatie, houding en omgeving.
  • Vaardigheden in de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB- en GGZ-problematiek om de houding en communicatie aan te passen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner.

Gerelateerde opleidingen