Huiselijk geweld signaleren, in samenwerking met een Ervaringsdeskundige

Huiselijk geweld signaleren, in samenwerking met een Ervaringsdeskundige

Soms hoor of zie je dingen tijdens je werk waarvan je je afvraagt of het goed gaat met een gezin. Bijvoorbeeld: Je valt tijdens je huisbezoek midden in een ruzie, je brengt een bezoek en ziet een verwaarloosde omgeving waar kinderen in moeten opgroeien of je hoort van de cliënt dat er veel ruzie is thuis. Zorgelijke thuissituaties kunnen allerlei oorzaken hebben. Veilig Thuis Groningen biedt daarom de workshop Signaleren & Doorverwijzen aan om met deze situaties om te gaan.

Deze thuissituaties zijn niet meteen zichtbaar voor de buitenwereld, waardoor de kans bestaat dat het onopgemerkt blijft. Maar het is altijd belangrijk om iets met de signalen te doen. Het kan al helpen als je vertelt wat je ziet of hoort en dit deelt met de professionals die hier kennis van hebben. Als je zelf de professional ter plaatste bent, kun je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toepassen.

Workshop

In deze workshop wordt ingegaan op de belangrijke kennisaspecten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling en deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal.

Thema's

Tijdens de workshop worden de volgende thema's behandeld:

  • Hoe ziet een zorgelijke thuissituatie eruit, wat zijn de signalen?
  • Dilemma’s
  • Wat kan/moet ik doen?
  • Risicovolle situaties
  • De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Wat houdt Veilig Thuis Groningen in?

Niveau: MBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden

Voor wie

Deze workshop is bestemd voor professionals en vrijwilligers die dagelijks in contact komen met kwetsbare inwoners in Groningen. De workshop wordt gehouden voor 15 á 20 personen.

Gerelateerde opleidingen