Stress-sensitieve dienstverlening

Stress-sensitieve dienstverlening

Een grote groep mensen kampt met een langdurige stress-situatie. Stress heeft talloze oorzaken. Vaak is het een combinatie van stressfactoren en leidt het een tot het ander. Geldgebrek is daar een voorbeeld van. Wetenschappelijk inzichten over de doorwerking van chronische stress op het gedrag van mensen spelen een steeds grotere rol bij de vormgeving van de dienstverlening.

Stress heeft invloed op je denkvermogen. Stress leidt tot een korte-termijn-visie en tot gedrag dat je in betere omstandigheden niet vertoont. Gedrag dat niet zelden leidt tot meer problemen en zelfs zeer destructief kan zijn. Dit weten we vaak wel, maar houden we in onze dienstverlening al wel voldoende rekening met deze effecten? Onvoldoende, zien we in de praktijk.

In de training Stress-sensitief werken worden diverse bouwstenen aangereikt die verweven kunnen worden in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Deze praktische basistraining geeft dienstverleners in het sociaal domein inzicht in de gevolgen van chronische stress en schaarste. Tijdens de training werk je je eigen manier van stress-sensitief werken uit.

Meer informatie

Niveau: MBO
Duur: variërend van 1 dagdeel tot meerdere dagen
Locatie: online & fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden

Voor wie

De trainingen Stress-sensitieve Dienstverlening is nuttig voor iedereen die direct met cliënten/klanten te maken heeft, omdat deze basiskennis overal van pas komt.

Resultaat

  • Basiskennis van wat stress doet met ons brein
  • Meer inzicht in het gedrag van je klanten en van jezelf als professional
  • Een betere dienstverlener, doordat je de gevolgen van stressklachten eerder herkent en deze kan verminderen