Workshop Geldmindset & geldgewoonten

Workshop Geldmindset & geldgewoonten

Geldmindset is dé sleutel in het financiële gedrag van mensen. Het is ook één van de oorzaken van generatiearmoede. In deze workshop leren de deelnemers meer over wat geldmindset is, hoe een geldmindset ontstaat, welke invloed dit heeft op het gedrag van mensen en hoe hiermee om te gaan. Ook de mindset van de deelnemers zelf speelt een grote rol in de interactie met hun klanten. Uiteraard besteden we ook aandacht aan hoe een geldmindset veranderd kan worden.

Geldgewoonten komen voort uit de geldmindset. Door bepaald gedrag met betrekking tot geld krijg je een bepaald resultaat. Het gedrag in kleine stappen aanpassen leiden tot een ander (positief) resultaat. Dit is makkelijk toepasbaar op veel vlakken.

De workshop is interactief en er is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Maximaal 10 deelnemers

Niveau: MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden

Aanbieders

Voor wie

Voor een ieder die werkzaam is in het sociaal domein en werkt in de preventie, vroegsignalering, schuldhulpverlening of nazorg daarvan. Bijvoorbeeld:

  • Budgetcoaches
  • Budgettrainers
  • Schuldhulpverleners
  • Bewindvoerders
  • Sociale Dienst van de gemeente

Resultaat

  • Het effect van de overtuigingen van de klant herkennen;
  • Het effect van je eigen overtuigingen herkennen;
  • Meer begrip voor het gedrag van de klant;
  • Op een dieper niveau in gesprek gaan met de klant;
  • Coachen op specifiek gedrag.