Gespreksvoering en bejegening

Gespreksvoering en bejegening

Iedereen wil graag op een fijne manier benaderd worden, dit is waar bejegening over gaat. Daarvoor heb je als professional of vrijwilliger specifieke vaardigheden nodig. Daarbij is een goede gespreksvoering een belangrijk onderdeel en daar past een meer outreachende werkwijze bij.

Outreachend werken is een effectieve manier om in contact te treden met geïsoleerde groepen en problematiek te signaleren die vaak verborgen blijft voor de reguliere hulpverlening. Ondanks dat deze manier arbeidsintensief is, worden kosten bespaard. Door vroegtijdig problemen op te sporen en in te grijpen wordt duurdere hulp voorkomen.

Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op:

  • Stress-sensitieve dienstverlening;
  • Doelgroepenaanpak: o.a. LVB-problematiek;
  • Aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheid;
  • Bewustwording eigen gedrag en regie;
  • Serious gaming en Experiences – ervaar het zelf!;
  • Door welke bril kijk jij naar het armoedevraagstuk?

 

Vind een passende opleiding / training

Ik ben geïnteresseerd in
als