Doelen en inspanningen 2023-2024

Terug

Doelen en inspanningen 2023-2024

Geschreven op 1 september 2023

“Alleen kunnen we een beetje, samen heel veel!”

‘Alleen kunnen we een beetje, samen heel veel!’ Met deze slogan als motivatie is er de afgelopen maanden heel veel werk verzet door diverse betrokken partners en ervaringsdeskundigen in het bouwen van een programma van 20 jaar. Met als ambitie dat er geen enkel kind, jongere of volwassene in ons werkgebied langdurig in armoede leeft. Wat we in 2023 en 2024 gaan doen, lees je hieronder.

Wat gaan we dit jaar doen?

Met alle input hebben we een 1e faseplan van een jaar gemaakt. Om na de zomer van 2023 te kunnen starten met de uitvoering. Begin oktober 2023 wordt het 1e faseplan van een jaar ter accordering voorgelegd aan de stuurgroep van de Alliantie van Kracht. Daarna delen we het plan op onze website.

Omdat we al wel zicht hebben op de doelen en de inspanningen van dit jaar, delen we die hierbij alvast. Deze doelen en inspanningen zijn een onderdeel van het 1e faseplan van een jaar.

Evalueren: komen we vooruit?

Jaarlijks vinden er evaluaties plaats op het ‘eiland van reflectie’ waarin we vanuit diverse kanten (o.a. stuurgroep, programmaleider, ervaringsdeskundigen, projectleiders, inwoners) kijken of we dichterbij onze ambitie komen. Doen we de goede dingen? Levert het werkveld maatwerk? Ervaren meer huishoudens een beter toekomstperspectief? En leren partners van de AvK van elkaar en weten ze wat effectief is?

Delen via social media