Leeromgeving

Welkom bij de Leeromgeving van de AvK!

Hardnekkige overerfbare armoede is een taai vraagstuk. Het is van belang dat (wetenschappelijke) inzichten over wat werkt bij de aanpak van (overerfbare) armoede en schulden worden vertaald naar de alledaagse praktijk van de hulp- en dienstverleners. De Alliantie van Kracht, provincie Groningen en provincie Drenthe ondersteunen dit door een leerlandschap te creëren met moderne opvattingen over leren en ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne leermethoden, ook in een digitale omgeving.

Diverse betrokken professionals werken nog vaak vanuit hun eigen systeem en werkwijze, waardoor innovaties en wetenschappelijke inzichten over wat werkt niet altijd voldoende worden geïmplementeerd in de praktijk. En de geleverde dienstverlening niet altijd optimaal aansluit bij de behoefte van de inwoners. Daar willen we met elkaar graag wat aan doen!

“Het gaat erom dat je morgen daadwerkelijk iets anders doet
dan vandaag”

Zeker langdurige en overerfbare armoede kan niet doorbroken worden door aan één knop te draaien, het behelst een meer geïntegreerde aanpak en vraagt een beter samenspel tussen organisaties, een ander aanbod en een andere werkwijze. Dit vraagt van de professionals in het Veenkoloniale gebied flexibiliteit en het vermogen om hun professionele ontwikkeling hierop af te stemmen. Daarbij hoort de bereidheid voortdurend te investeren in je eigen ontwikkeling zodat je ‘fit’ blijft voor je werk.

Vind een passende opleiding / training

Ik ben geïnteresseerd in
als

 

logo's Alliantie van Kracht, provincie Groningen en provincie Drenthe

Wil je als opleider/trainer/instituut ook een bijdrage leveren aan de Dynamische Leeromgeving? Stuur dan informatie over je workshops en/of trainingen aan m.diemer@cmostamm.nl. Maud Diemer neemt dan graag contact met je op.