Onze visie op leren

Onze visie op leren

De Dynamische leeromgeving gaat uit van flexibel maatwerk op verschillende niveaus. Daarbij ontstaat een aanbod voor de diverse beroepsgroepen, geschikt voor verschillende niveaus, van buitendienstmedewerkers tot bestuurders. Onze visie kenmerkt zich door twee invalshoeken:

  1. Mensen leren altijd en overal. Zij leren op verschillende manieren en langs verschillende wegen. Leren en ontwikkelen sluit aan bij deze inzichten, zodat de kans op gewenste resultaten groter is;
  2. Het gaat erom dat je morgen daadwerkelijk iets anders doet dan vandaag.

Lees onze complete Visie op leren

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, een eigen manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. De een leert bij voorkeur door te ervaren in de praktijk, een tweede door theorie te bestuderen en een derde door een video tot zich te nemen. Hoe de diverse professionals graag leren, hebben we uitgevraagd in een behoeftepeiling. Het resultaat daarvan vormt de persoonlijke combinatie van kennis, vaardigheden en houding.

De Dynamische leeromgeving gaat uit van 7 pijlers. Samen en met interactie van elkaar bepalen zij de effectiviteit van het leren. De Dynamische leeromgeving brengt in het leeraanbod bijeen in weten, doen, ervaren en veranderen (dit zijn de elementen waar iemand op kan zoeken, de filtering). Kijk en kies uit ons groeiend aanbod.

“Je leert altijd en overal, op uiteenlopende manieren en langs verschillende wegen.”

Ambitie

Onze ambitie is om professionals en vrijwilligers meer kennis aan te bieden over armoede. Met deze kennis kunnen zij zich (nog) beter bewust worden van wat het betekent om in armoede te leven en signalen van armoede kunnen herkennen. Ook weten zij beter wat ze kunnen doen om mensen die in armoede leven te ondersteunen. En nog meer doen om (overerfbare) armoede te doorbreken.

Klik op de afbeelding om deze in een groot formaat te bekijken:

Vind jouw passende opleiding / training

Ik ben geïnteresseerd in
als

 

logo's Alliantie van Kracht, provincie Groningen en provincie Drenthe