Overzicht opleidingen en trainingen

Filter opleidingen op:

Leerproces
Thema
Duur
Locatie

Gespreksvoering en bejegening

De bende van ellende

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Eén van de ervaringsdeskundigen speelt zichzelf als cliënt na in een waargebeurde situatie. De administratie en een tas vol post gaan mee: brieven van deurwaarders, dwangsommen van schuldeisers en nog ongeopende brieven van de belastingdienst. De brievenbus wordt letterlijk op tafel geleegd.

Ervaarcircuit niet zichtbare beperking bij jongeren

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: gratis
Als professional ontmoet je dagelijks veel jongeren tussen de 15 tot 25 jaar. Onder hen bevinden zich ook jongeren met financiële zorgen, schulden en een licht verstandelijke beperking (LVB). Omdat de licht verstandelijke beperking niet zichtbaar is, herken je dit niet direct bij de jongere. Kennis over het herkennen van en omgaan met jongeren met een niet-zichtbare beperking kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen.

Ervaarcircuit niet-zichtbare beperkingen: Ervaar LVB (licht verstandelijke beperking)

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online
Kosten: gratis
Om mensen met een (licht) verstandelijke beperking te herkennen, mee om te gaan en effectief mee te communiceren

Het overleefhuis

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
In een volledig ingericht huis van iemand die in armoede leeft, zetten we een groep deelnemers aan het werk. Ze krijgen het verhaal van de bewoner, een portemonnee met 40 euro voor die week en een aantal vraagstukken voorgelegd. Welke dilemma’s komen ze tegen en welke keuzes maken ze? Zou het de groep lukken om rond te komen?

LVB Xperience

HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Word je lacherig? Voel je je opgelaten, gefrustreerd, boos? Of zeg je niets meer, trek je je terug en loop je weg? Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers een dagdeel lang de leefwereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend…

Mobility Mentoring®

HBO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij het structureel verbeteren van de financiële en sociale situatie van hun inwoners. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden, de effecten van stress én met oog voor de mens – hun leefsituatie en gedrag.

Motiveren kun je leren – Omgaan met verslavingsproblematiek

Duur: 2 - 3 dagen
Locatie: fysiek & online
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Deze training is bedoeld voor professionals die te maken hebben met verslavingsproblematiek. Naast het theoriegedeelte is er ruimschoots gelegenheid om praktijksituaties te oefenen en in te gaan op vragen. Je kunt deelnemen aan deze training als je beschikt over basiskennis van alcohol- en/of drugsverslaving en ervaring hebt met het begeleiden van cliënten. Je kunt je individueel opgeven voor deze training. Het is in overleg ook mogelijk om deze training op locatie aan een groep medewerkers te geven.

Motiverende gespreksvoering

MBO/HBO
Duur: 2 - 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Als hulpverlener/budgetcoach adviseert je klanten om soms drastische veranderingen in gedrag, leefgewoonten of in het bestedingspatroon aan te brengen. Maar alleen informatie geven is meestal niet genoeg om mensen in beweging te krijgen. Motivatie is ook nodig. Hierbij kan motiverende gespreksvoering helpen.

Omgaan met weerstand en agressie

MBO/HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Als hulpverlener heb je wellicht te maken met armoede en/of schuldhulp cliënten die je in je hoofd meeneemt naar huis. Die na blijven sudderen. Waarom zijn juist deze cliënten zo moeilijk? Kan het zijn dat jouw manier van communiceren hier invloed op heeft?  Waarom schieten ze soms zo in de weerstand of worden ze zelfs agressief?

Scholingsdag "Motivatie en weerstand"

HBO/MBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Motivatie en weerstand; van het ene wil je vooral meer en van het andere liever minder! Waar weerstand gesprekken en gedragsverandering ondermijnen, zorgt motivatie voor de juiste flow. Maar hoe zorg je voor meer motivatie in gesprekken en minder weerstand? De grondleggers van de methodiek Motiverende Gespreksvoering hebben hier een aantal antwoorden op gevonden.

Stress-sensitief werken

HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Wil jij leren hoe je je cliënten nog beter kunt helpen door in je hulp- of dienstverlening goed bij hen aan te sluiten? Geef je dan op voor een cursus Stress-sensitief werken voor mensen die met mensen werken!

Stress-sensitieve dienstverlening

MBO
Duur: variërend van 1 dagdeel tot meerdere dagen
Locatie: online & fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Een grote groep mensen kampt met een langdurige stress-situatie. Stress heeft talloze oorzaken. Vaak is het een combinatie van stressfactoren en leidt het een tot het ander. Geldgebrek is daar een voorbeeld van. Wetenschappelijk inzichten over de doorwerking van chronische stress op het gedrag van mensen spelen een steeds grotere rol bij de vormgeving van de dienstverlening.

Training Gespreksvoering: hoe motiveer ik mijn klant?

MBO
Duur: 2 - 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Wil je samen met je collega's ontdekken hoe jullie je klanten (nog meer) kunnen motiveren? Benieuwd hoe je samen wetenschappelijk onderbouwde theorieën kunt toepassen in de praktijk?

Training Omgaan met agressie

MBO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Kom je in je werk soms agressieve mensen tegen? Vind je het lastig om daar goed mee om te gaan? In deze training ontwikkel je kennis en vaardigheden die je helpen om hier goed mee om te gaan. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en leert effectief te reageren op agressief gedrag. Hiermee voorkom je dat de situatie uit de hand loopt.

Samenhang en samenwerking

Bijstand en schulden

HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: online
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Er is een nauwe samenhang tussen schulden en succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt. Onderzoek wijst uit dat uitkeringsgerechtigden die schuldhulpverlening krijgen eerder werk bemachtigen en hun financiën op orde krijgen. Reden dus om mensen tijdig hulp aan te bieden en te begeleiden. In deze training Bijstand en Schulden verdiep je je in de verschillende vormen van bijstand en schuldhulpverlening. De training volg je zelfstandig via e-learning. Zo kun je zelf je tempo bepalen.

De Doorbraakmethode®

HBO/WO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
De Doorbraakmethode® is een nieuwe standaard voor maatwerk in het sociaal domein. Zo maak jij als professional zorg en ondersteuning logischer voor de inwoner. En goedkoper voor iedereen. Met de Doorbraakmethode® ben je in de uitvoering minder tijd kwijt aan overtuigen en het verzamelen van draagvlak voor uitzonderingen.

Geld & Grip, opleiding tot trainer

HBO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Bijna 30% van de Nederlandse huishoudens heeft financiële problemen. Gemiddeld zitten mensen meer dan 5 jaar in de financiële problemen voordat ze hulp zoeken. Eerder ingrijpen had veel ellende kunnen voorkomen. Op basis van haar eigen ervaringen gecombineerd met alles wat ze geleerd heb over geld en omgaan met geld heeft Monica Helbig de Geld & Grip® training ontwikkelt.

Goede Start

HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: online & fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Goede Start is het programma dat zich specifiek richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners, vanaf de eerste 1.000 dagen na een zwangerschap. Het is een belangrijk onderdeel van de aanpak “Kans voor de Veenkoloniën” om de positie en gezondheidsverschillen van bewoners te verbeteren. In Goede Start werken partijen samen die rondom het gezin actief zijn (o.a. verloskundigen en kraamzorg) in de 11 gemeenten uit Groningen en Drenthe langdurig samen aan verbetering van de gezondheid van (toekomstige) moeders.

Inzet Ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met de aanpak vanuit de inzet van ervaringsdeskundigen wordt de vicieuze cirkel doorbroken, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen.

Leer coalities bouwen

HBO/WO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Taaie maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Hierdoor werken steeds meer mensen op het grensvlak tussen organisaties. TwynstraGudde onderscheidt drie grondvormen van samenwerken: de zogenaamde coalitievormen. Elke coalitie heeft andere karakteristieken, werkwijzen en rollen. We laten zien dat de meer traditionele, regisserende rollen niet verdwijnen en bespreken de worsteling die het soms is om dit te combineren met een partnerende of meer faciliterende rol.

Leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders

HBO/WO
Duur: 2 - 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Een effectieve aanpak van intergenerationele armoede vraagt meer dan het trainen van professionals. Er is niet alleen gedegen kennis nodig, maar de organisaties moeten zelf ook aan de bak om de (nieuwe) kennis een plek te geven in hun beleid en praktijk. Voor de ondersteuning van dat proces heeft CMO STAMM een leergang op maat ontwikkeld voor alle bestuurders en/of managers die daar een coördinerende rol in kunnen vervullen en verantwoordelijk zijn voor de implementatie in de eigen organisatie. Het overkoepelende thema is: wat gaan jullie doen om te zorgen dat de medewerkers in jullie organisatie mee kunnen veranderen?

Leiderschap in Samenwerken

HBO/WO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Samenwerken is een vak, ook op het thema Armoede. Netwerken zijn in opmars. In vrijwel alle sectoren verbinden mensen en organisaties zich in netwerken rondom gedeelde vraagstukken of thema’s. Professionals en managers kunnen er niet meer omheen: er wordt steeds meer maatschappelijke waarde gecreëerd in deze netwerken. We hebben echter weinig praktische handvatten om ons op een goede manier tot netwerken te verhouden en succesvol in netwerken te acteren. In deze training willen wij die praktische handvatten voor leiderschap in netwerken bieden. Of je nu als regisseur of als deelnemer participeert in een netwerk: de handvatten zijn relevant voor iedereen.

Mobility Mentoring®

HBO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij het structureel verbeteren van de financiële en sociale situatie van hun inwoners. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden, de effecten van stress én met oog voor de mens – hun leefsituatie en gedrag.

Samenwerken

MBO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Samenwerken is een vak, ook op het thema Armoede. Een vak waar je als organisatie - juist nu - het verschil mee maakt. Want we staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Hoe maken we de dienstverlening beter? Hoe zorgen we ervoor dat we bewoners meer betrekken bij beslissingen over hun leefomgeving? Echt iets bereiken begint met goed samenwerken. En wat ons betreft is dat vooral ook: doen.

Signaleren en doorverwijzen

Basistraining Armoede Dichtbij / Armoede onder de loep

MBO
Duur: variërend van 1 dagdeel tot meerdere dagen
Locatie: fysiek
Kosten: gratis
In de training Armoede dichtbij leer je als vrijwilliger en/of professional om steun te bieden aan gezinnen of alleenstaanden die in een armoedesituatie zitten of dreigen terecht te komen.

Basistraining LvB- en GGZ-problematiek

HBO/MBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan het lastig zijn om goed met geld om te gaan. Daarom kunnen ze hier vaak hulp bij gebruiken. Ook voor hun begeleiders is het handig om hierover te leren. Bekend is dat GGZ-problematiek ook vaak voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Basistraining LVB en GGZ-problematiek

Basistraining Schuldhulpverlening

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online & fysiek
Kosten: gratis
De training Schuldhulpverlening is gericht op het herkennen en signaleren van schuldenproblematiek en wordt gegeven door de Groningse Kredietbank (GKB).

E-learning werk en schulden

HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online
Kosten: gratis
Het Lectoraat Schulden en Incasso (Nadja Jungmann) en het Lectoraat Organiseren van Waardig Werk (Josje Dikkers) van de Hogeschool Utrecht ontwikkelden een (gratis) e-learning voor jobcoaches, HR-adviseurs en leidinggevenden.

Ervaarcircuits – Niet-Zichtbare Beperkingen zoals NAH, LVB en autisme

Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Als professional ontmoet je dagelijks veel klanten. Onder hen bevinden zich ook mensen met een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme (ASS). Als de beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen.

Financiële problemen signaleren in de wijk

HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Hoe signaleer je vroegtijdig mensen met schulden in de praktijk? Hoe kun je hen zelf begeleiden en hoe ver kun je daarin gaan? Ongeveer 80 procent van de mensen die aanklopt bij de sociale wijkteams kampt met financiële problemen. Sociaal professionals worstelen met dit vraagstuk.

Geldzorgen de baas

MBO/HBO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: gratis
Moedige Dialoog en ABN AMRO slaan de handen ineen om het taboe m.b.t. ‘praten over geldzorgen’ te doorbreken op de werkvloer. Samen doorbreken ze de stress door geldzorgen bij werknemers voorkomen en drastisch verminderen. Dat doen ze met het project ‘Financieel Fit’, waarmee we voortbouwen op het programma ‘Geldzorgen de Baas’, ontwikkeld door Moedige Dialoog. Sinds 2018 is de ABN AMRO bank betrokken bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) waarbij klanten met betalingsachterstanden proactief worden bijgestaan.

Hoe voer je een vroegsignaleringsgesprek

MBO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Voor de meeste mensen met serieuze geldzorgen is het een hele stap om hulp te vragen. Schaamte, onbekendheid en angst voor afwijzing maken dat mensen niet snel over financiele zorgen beginnen. In deze training leer je hoe je een gesprek opent met iemand bij wie je financiële problemen vermoedt en/of van wie u vooraf niet weet of diegene het er met u over wil hebben. Het doel van dit gesprek is om te verkennen wat er speelt en als mensen hulp nodig hebben om die aan te bieden. 

Huiselijk geweld signaleren, in samenwerking met een Ervaringsdeskundige

MBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Soms hoor of zie je dingen tijdens je werk waarvan je je afvraagt of het goed gaat met een gezin. Bijvoorbeeld: Je valt tijdens je huisbezoek midden in een ruzie, je brengt een bezoek en ziet een verwaarloosde omgeving waar kinderen in moeten opgroeien of je hoort van de cliënt dat er veel ruzie is thuis. Zorgelijke thuissituaties kunnen allerlei oorzaken hebben. Veilig Thuis Groningen biedt daarom de workshop Signaleren & Doorverwijzen aan om met deze situaties om te gaan.

Signaleren van financiële problemen op de werkvloer

MBO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Als leidinggevende heb je soms te maken met medewerkers die wat afwezig lijken en een lagere productiviteit hebben. Je kunt niet helemaal de vinger leggen op wat er aan de hand is. Een van de redenen zou kunnen zijn dat de medewerker financiële zorgen heeft.

Verslaving van A tot Z

MBO/HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
De training is erop gericht om kennis en vaardigheden over omgaan met mensen met een afhankelijkheid aan alcohol en drugs te vergroten. De training geeft professionals handvatten over het omgaan met cliënten die problemen hebben met alcohol, drugs, gamen of gokken. 

Workshop Geldmindset & geldgewoonten

MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Geldmindset is dé sleutel in het financiële gedrag van mensen. Het is ook één van de oorzaken van generatiearmoede. In deze workshop leren de deelnemers meer over wat geldmindset is, hoe een geldmindset ontstaat, welke invloed dit heeft op het gedrag van mensen en hoe hiermee om te gaan. Ook de mindset van de deelnemers zelf speelt een grote rol in de interactie met hun klanten. Uiteraard besteden we ook aandacht aan hoe een geldmindset veranderd kan worden.

Van wetenschap naar praktijk

Gevolgen armoedestress

HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: gratis
Armoede is een traumatische ervaring. Daar is iedereen het wel over eens. Maar zijn/worden mensen in armoede dommer of onverantwoordelijker dan anderen? De trainers Marloes de Bie en Jolanda Zaagman uit Groningen laten je zien dat het genuanceerder ligt. En wat voortdurende armoedestress met je doet. Er is namelijk wetenschappelijk bewijs dat die stress een fundamentele invloed heeft op hoe je hersenen functioneren. Hoe vertaalt zich dat in gedrag? Wat kun je er – ook als maatje, coach en/of hulpverlener – aan doen?

Kennisclips Intergenerationele Armoede Rijksuniversiteit Groningen

MBO/WO/HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online
Kosten: gratis
De resultaten van het onderzoek van de Universiteit Groningen naar generatiearmoede in de Veenkoloniën zijn vertaald in acht kennisclips. De verschillende korte video’s geven o.a. inzicht in het aantal mensen dat in armoede en met problematische schulden leeft. Ook laten de kennisclips zien hoe families in generatie-armoede hun situatie beleven en waar ze behoefte aan hebben als het gaat om beleid en hulpverlening.

Lezing: Levens op de rand

HBO/WO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: online
Kosten: gratis
Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid ondermijnt het perspectief op een betere toekomst voor mensen die armoede ervaren. Toenemende sociaal-ruimtelijke ongelijkheid in de Westerse wereld is daarom een zorgwekkende trend. Hoewel oorzaken hiervan verweven zijn met wereldwijde economische ontwikkelingen, worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in de context van het dagelijks leven in steden, dorpen, buurten en straten.

Mobility Mentoring®

HBO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij het structureel verbeteren van de financiële en sociale situatie van hun inwoners. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden, de effecten van stress én met oog voor de mens – hun leefsituatie en gedrag.

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden
De impact van armoede op kinderen is groot. Niet alleen tast het hun gevoel van eigenwaarde aan, het zet kinderen automatisch op 0-1 achterstand. Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de aanpak van kinderarmoede, samen met de professionals in het sociaal domein kunnen ze écht het verschil maken.