Mijn leven, jouw werk - Uitkomsten afronding 1e fase programma Van onderzoek naar praktijk

Terug

Mijn leven, jouw werk – Uitkomsten afronding 1e fase programma Van onderzoek naar praktijk

Geschreven op 12 mei 2023

“Hoe kijkt een ervaringsdeskundige aan tegen het programma en het maken van de hard nodige veranderingen?  Wat betekent dat voor iemands leven? En hoe vertaalt zich dat naar de manier waarop jij jouw werk doet? Wat gaat er dan morgen anders? En wil en kun je dat leveren? Luister en praat jij mee?”

Er is geen plattelandsregio in Nederland waar armoede zoveel voorkomt als in de Veenkoloniën. Veel families in dit gebied leven van generatie op generatie in armoede. Dit noemen we generatiearmoede. De Alliantie van Kracht zet in op het doorbreken van deze armoede. We zetten binnen de Alliantie van Kracht in op een programma van 20 jaar. Dit geeft ons de tijd die nodig is om écht te veranderen en generatiearmoede te doorbreken. Op basis van de kennis uit het vijfjarige onderzoek van de Rijkuniversiteit Groningen gaan we experimenteren in wijken, dorpen en buurten en maatwerk bieden. 

Op 11 mei 2023 stonden wij samen met iedereen die ervaringsdeskundige is, of betrokken is bij het bestrijden van generatiearmoede in de Veenkoloniën, stil om te luisteren. Hoe kijkt een ervaringsdeskundige aan tegen het programma en het maken van de hard nodige veranderingen?  Wat betekent dat voor iemands leven? En hoe vertaalt zich dat naar de manier waarop jij jouw werk doet? Wat gaat er dan morgen anders? En wil en kun je dat leveren? Luister en praat jij mee?

Uitkomsten 11 mei

Er waren tijdens deze bijeenkomst vijf onderwerpen – die we samen met de betrokken ervaringsdeskundigen hebben gekozen – onderwerp van gesprek, vanuit de invalshoek ‘Mijn leven’. Deze vijf onderwerpen zijn van belang voor een ervaringsdeskundige als we aan de slag gaan met het programma.

1. Minder vindbaar zijn/onder de radar blijven

 • Door schaamte, ontbreken van moed of veerkracht en/of er het nut niet van inzien, zijn er mensen die niet zelf om hulp vragen. Die niet aan de balie komen o.i.d., maar wel hulp kunnen gebruiken;
 • Niet krachtige mensen willen onder de radar blijven;
 • Er is ook een grote, nieuwe groep die in de problemen is gekomen door bijvoorbeeld de energietransitie.

2. Menselijker te werk gaan/aansluiten

 • Iemand kan het verschil maken;
 • Aansluiten bij de doelgroep;
 • Iemand niet zomaar loslaten (het traject van xx is klaar dus red je nu maar zelf);
 • Autonomie bij de mensen zelf laten;
 • Armoede is een tekort aan iets wat je echt nodig hebt als definitie. Dat zegt ook dat wat dat tekort is, per persoon anders kan zijn.

3. Handelingsverlegenheid professionals

 • Professionals: signaleren goed maar voelen handelingsverlegenheid om echt het gesprek aan te gaan. Er is moed voor nodig om het gesprek diepgang te geven;
 • Niet bang zijn voor elkaar;
 • Elkaar vertrouwen geven, dingen bespreekbaar maken;
 • ED-ers of inwonersinitiatieven (Wedde dat het lukt) beter in staat gesprek van mens tot mens te voeren.

4. Organisatie belang loslaten

 • Niet alleen vanuit je eigen referentie/organisatie kijken;
 • Over de schaduw van je eigen organisatie heen durven stappen, dat gebeurt nog veel te weinig;
 • Mensen het mandaat geven om buiten de lijntjes te kleuren en maatwerk te leveren;
 • Taakoverschrijdend gaan werken.

5. Het beter benutten van wat mensen kunnen

 • Als je uit de uitkering stapt en gaat werken moet je goed worden begeleid;
 • En worden gewaardeerd;
 • Armoedeval.

Jouw werk

Daarna is er een vertaalslag gemaakt van bovenstaande vijf onderwerpen naar de aanwezige organisaties. Hoe vertaalt zich dat naar de manier waarop zij hun werk doen?

Diverse betrokkenheid

Met een brede opkomst van 13 ervaringsdeskundigen (ED-ers) en 19 betrokkenen uit diverse organisaties kijken we terug op een geslaagde middag. Met dank aan: Lineke, Annemaria, Marian, Riane, Karin, Alex, Baudy, Manna, Rene, Henk, Karin , Marga en Tamara (ED-ers) en de provincie Drenthe, Kompas Zuidlaren, Tinten, Kredietbank Midden-Groningen, Domesta, VNN, Acantus, Sterk uit Armoede, Accare, Leger des Heils, gemeente Coevorden, gemeente Veendam, stichting de Toegang, Noorderpoort, RUG en CMO STAMM.

Meer informatie

Neem gerust contact op met Saskia Duursma, projectleider Alliantie van Kracht via s.duursma@cmostamm.nl of 06-124 139 41.

Delen via social media