Nieuwe website Alliantie van Kracht

Terug

Nieuwe website Alliantie van Kracht

Geschreven op 9 september 2022

“De Alliantie van Kracht bestaat 5 jaar en is gegroeid tot een beweging van 42 organisaties die generatiearmoede in de Groningse en Drentse Veenkoloniën effectief willen aanpakken.”

De uitdaging is om veel zichtbaarder te maken wat er allemaal binnen de Alliantie van Kracht gebeurt, zodat de buitenwereld beter ziet waar de Alliantie van Kracht zich voor inzet. Dat gebeurt op dit moment (te) weinig. Daarom lanceert de Alliantie van Kracht een eigen website met nieuws, agenda, contactmogelijkheid, partners uitgelicht en een link naar kennisdeling en naar de dynamische leeromgeving.

Om meer een eigen identiteit te creëren, maken we voor de Alliantie van Kracht eigen social mediakanalen. Kanalen om in te zetten zijn LinkedIn en Twitter. Deze kanalen zijn het best geschikt om de hieronder beschreven doelgroepen te bereiken.

Doelgroep

Alle inspanningen vanuit de Alliantie van Kracht zijn gericht op de doelgroep 'gezinnen in armoede in het veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe'. Vanuit het oogpunt van communicatie zien we daarbij nog enkele andere doelgroepen:

  • Qua communicatie wil de Alliantie van Kracht graag alle 42 reeds samenwerkende organisaties op de hoogte houden van alle activiteiten, resultaten van onderzoeken en lopende projecten;
  • Daarnaast zijn ook andere partijen die iets te maken hebben met het thema armoede in het veenkoloniale gebied een belangrijke doelgroep voor de communicatie;
  • Ook landelijk en regionaal zijn er partijen en koepelorganisaties die mogelijk geïnteresseerd zijn in alles wat de Alliantie van Kracht doet;
  • Tenslotte is ook het bedrijfsleven een (potentiële) doelgroep. Door het bedrijfsleven meer te mobiliseren en bij elke actie aandacht te vragen voor integrale dienstverlening willen we ook deze laatste doelgroep aanspreken.

Nieuwsbrieven

De Alliantie van Kracht tegen Armoede houdt je, als partners/geïnteresseerde, op de hoogte van alle activiteiten, resultaten van onderzoeken en lopende projecten om meer grip te krijgen op het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede in de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

De Alliantie van Kracht verstuurt minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over wat er allemaal speelt binnen de alliantie. Ook worden berichten gedeeld op social media en worden doorlopend artikelen geplaatst op de nieuwe website.

Bijdragen aanleveren

We zijn trots op alles wat er binnen de alliantie gebeurt. Daarom vragen we je om vooral te delen waar je mee bezig bent! Dat kan door contact op te nemen met projectleider Saskia Duursma via 06-124 139 41 of s.duursma@cmostamm.nl.

Delen via social media