OPROEP: experimenten voor het vroegtijdig in beeld krijgen van huishoudens met armoede of schulden

Terug

OPROEP: experimenten voor het vroegtijdig in beeld krijgen van huishoudens met armoede of schulden

Geschreven op 28 augustus 2023

“Heb jij een voorstel of idee voor een lokaal samenwerkingsexperiment om huishoudens met armoede of schulden vroegtijdig in beeld te krijgen of het bereiken van hen te verbeteren, zodat zij op het juiste moment de juiste ondersteuning kunnen krijgen?”

Gezocht: organisaties, gemeenten, bewonersinitiatieven of netwerken die bij armoedebestrijding willen experimenteren met verschillende manieren om huishoudens vroegtijdig in beeld te krijgen, zodat zij op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen. Manieren waarop kinderen, jongeren en volwassenen die hulp en ondersteuning nodig hebben beter worden bereikt, of experimenten die al gestart zijn (zowel regionaal als landelijk) en waar we van kunnen leren.

Aanvullend op wettelijke taak vroegsignalering

Vanuit de wettelijke taak vroegsignalering, die gemeenten sinds 2021 hebben, gaat er al veel goed. Er wordt volop ingezet op het gezamenlijk goed uitvoeren van deze wettelijke taak, maar we horen vanuit verschillende kanten – waaronder ook van gemeenten – dat het bereiken van de groep die bewust niet meedoet nog een uitdaging is. Een wethouder van een gemeente geeft aan: “we hopen dat we signalen kunnen oppikken van inwoners die aan het ‘loket’ staan en waar meer aan de hand is. Waar het meedoen aan de samenleving bijvoorbeeld wordt belemmerd door gebrek aan financiële middelen en een behulpzaam netwerk. Ook daar ligt een uitdaging, want dat is best lastig. Maar de grootste uitdaging zit er in die kinderen, jongeren en volwassenen te bereiken die niet zelf om hulp vragen, die niet aan de balie komen bij een organisatie of gemeente. Die niet reageren op brieven en telefoontjes, maar die wel hulp en ondersteuning kunnen gebruiken”.

Kansrijk toekomstperspectief

De Alliantie van Kracht zet zich ervoor in dat huishoudens een kansrijk toekomstperspectief ervaren. Onze ambitie is dat geen enkel kind, jongere of volwassene in ons werkgebied langdurig in armoede leeft. Dat is wat ons drijft. We zijn daarom op zoek naar organisaties, sociale teams, informelere zorgpartijen, gemeenten of inwoners die in hun buurt/wijk/dorp het vroegtijdig in beeld krijgen/bereiken van huishoudens willen verbeteren. We denken daarbij heel breed aan o.a. onderwijspartners, het Leger des heils, kerken, moskeeën, voedselbanken, sleutelfiguren, bibliotheken, veteranen inloophuizen, informele zorgpartijen, sportverenigingen, huisartsen, welzijn op recept partners, VNN, veilig thuis, GGZ, jeugdzorgpartners, werkgevers, mensen uit de wijk zelf, ervaringsdeskundigen en inwoners.

Experimenten in wijk, dorp of buurt

We kijken uit naar mogelijkheden voor experimenten waarbij we werken aan laagdrempelige algemene voorzieningen in de wijk waar je veilig kunt binnenlopen en ook inwoners kunt uitnodigen om mee te komen doen. Experimenten die inzetten op manieren om huishoudens vroegtijdig in beeld te krijgen, of experimenten die inzetten op het langdurig aanwezig zijn, zichtbaar en toegankelijk blijven. Het liefst in een wijk, dorp of buurt. We zoeken de samenwerking in wijk, dorp of buurt met alle betrokken partijen die daar wonen of werkzaam zijn.

Partners oproep

We doen deze oproep vanuit de samenwerking binnen de Alliantie van Kracht. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk en we bieden aan om het experiment vanaf het begin te monitoren om te kijken of het werkt. Het doel is om met elkaar te leren hoe we beter kunnen signaleren en mensen beter kunnen bereiken. Waar organisaties, de gezinnen zelf, bewonersinitiatieven en gemeenten elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor kinderen, jongeren en volwassenen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Idee indienen?

Mail je voorstel of idee voor een lokaal samenwerkingsexperiment voor 14 november 2023 naar Saskia Duursma, programmaleider, via s.duursma@cmostamm.nl of 06-124 139 41.

Delen via social media