OPROEP: meehelpen bij het ontwikkelen van een lesprogramma Financiële zelfredzaamheid voor PO en VO

Terug

OPROEP: meehelpen bij het ontwikkelen van een lesprogramma Financiële zelfredzaamheid voor PO en VO

Geschreven op 6 september 2023

“Kompas zoekt PO-en VO-scholen, organisaties, gemeenten, bewonersinitiatieven of netwerken die mee willen helpen bij het ontwikkelen van een lesprogramma Financiële zelfredzaamheid voor PO en VO.”

Kompas Zuidlaren, partner van de Alliantie van Kracht, verleent al meer dan 35 jaar financiële hulpverlening. De medewerkers beschikken vanuit hun werkpraktijk over veel kennis en ervaring, die ze graag inzetten om kinderen op school al op jonge leeftijd bepaalde vaardigheden aan te leren. Met de hoop dat deze vaardigheden ervoor zorgen dat kinderen later in hun volwassen leven keuzes kunnen maken die ervoor zorgen dat zij uit de armoede kunnen komen of er niet in terecht komen. Kinderen en jongeren die niet hebben geleerd om goed met geld om te gaan, hebben, als zij na hun achttiende financieel verantwoordelijk zijn, vaak betalingsachterstanden en problemen. Financiële educatie op school draagt bij aan de motivatie en vaardigheden van leerlingen om doordachte financiële beslissingen te nemen en aan het voorkomen van schulden als (jong)volwassene. (bron: Handreiking Omgaan met armoede op scholen)

Ontwikkelen lesprogramma

Kompas Zuidlaren zoekt partners om samen een lesprogramma te ontwikkelen dat aangeboden kan worden in het primair en voortgezet onderwijs. Het idee is om een leerlijn te creëren die kan beginnen in de bovenbouw van de basisschool en kan eindigen aan het eind van de middelbare school. Het doel van het lesprogramma is om financiële zelfredzaamheid in de basis aan te leren bij schoolgaande kinderen. Daarnaast is het lesprogramma erop gericht om armoede te voorkomen. De bedoeling is om een doorlopend programma te ontwikkelen met verschillende modules die elk een eigen doel hebben. Daarbij kun je denken aan doelen als:

  • Aanleren van financiële basisvaardigheden;
  • Leren hoe je een financiële beslissing neemt;
  • Kennis vergaren over hoe het sociaal stelsel werkt en wat je daar aan kunt hebben;
  • Bewustwording creëren over hoe je je eigen toekomstperspectief kunt vergroten en kunt werken aan een kansrijke toekomst;
  • Het bevorderen van de financiële geletterdheid en zelfstandigheid van leerlingen;
  • Het bespreekbaar maken van schulden en armoede.

Levendige onderwerpen

We vinden het belangrijk dat het lesprogramma aansluit bij de belevingswereld en ontwikkelingsniveau van de kinderen. Ook willen we de besproken onderwerpen levendig en toegankelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld door het casuïstisch oplossen (ervaringsleren) van problematiek waarbij allerlei onderwerpen aan bod komen. Leerlingen leren op basis van concreet gedrag, reflectie en het opdoen van nieuwe ervaringen. Dit zorgt ervoor dat ze geïnteresseerd zijn, dat het over hun persoonlijke situatie gaat en dat ze het geleerde in de echte wereld in de praktijk kunnen brengen.

Bijvoorbeeld door een klas een gemeenschappelijke taak te geven die zij samen moeten oplossen, zoals de klas de verantwoordelijkheid geven over een fictief gezin. Elke week krijgt de klas een opdracht waarbij zij een bepaalde gebeurtenis moeten oplossen (bv: vader verliest baan, een telecomnota is te hoog waardoor er geen geld meer is, gezin wil graag op vakantie etc.). Wat kun je doen als zoiets gebeurt? Welke financiële keuzes kun je maken? En wat gebeurt er als je geen actie onderneemt? Deze vragen zijn bedoeld om inzichten te geven in gedrag en dat bespreekbaar te maken.

Partners oproep

We doen deze oproep vanuit de samenwerking binnen de Alliantie van Kracht. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk en we bieden aan om het experiment vanaf het begin te monitoren om te kijken of het werkt. Het doel is om met elkaar te leren hoe we het onderwerp financiële educatie beter vorm kunnen geven. Waar PO- en VO-scholen, organisaties, de gezinnen zelf, bewonersinitiatieven en gemeenten elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een gezin.

Doe je mee?

Neem dan voor 13 november 2023 contact op met Patricia Damhof, budgetconsulent Kompas Zuidlaren via p.damhof@kompaszuidlaren.nl of 050- 409 9190. Of mail naar Saskia Duursma, programmaleider, via s.duursma@cmostamm.nl of 06-124 139 41.

Delen via social media