Over Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan. Samen werken om intergenerationele armoede in de Veenkoloniën te doorbreken, dat is waar de Alliantie van Kracht zich voor inzet. Ieders inzet is hard nodig om armoede in de Veenkoloniën terug te dringen. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen. Samen willen zij een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën, op zowel de korte als de lange termijn, structureel en fundamenteel te bestrijden.

Kansen ontwikkelen

Het doel is om gezinnen in armoede adequaat te ondersteunen en met hen kansen te ontwikkelen. We richten ons op de houding, vaardigheden en feitelijk gedrag van mensen, maar proberen ook nadrukkelijk het structurele perspectief van armoede te beïnvloeden. Samen gaan wij op zoek naar wat werkt.

Ervaringskennis fundament

De ervaring van de mensen die in armoede leven vormt een belangrijk aangrijpingspunt in de versterking van de aanpak. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden. Zij worden dan ook op verschillende manieren betrokken.

Onderzoek, leerkringen en nieuwe aanpakken

Om meer zicht te krijgen op onderliggende mechanismen bij intergenerationele armoede, loopt een grootschalig onderzoek naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën. De RUG doet verdiepend onderzoek onder leiding van professor Haartsen. De provincies Drenthe en Groningen financieren dit meerjarig onderzoek. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe monitoren trends en ontwikkelingen rondom armoede. Daarnaast zetten de netwerkpartners in op het beter benutten en versterken van de kracht en het talent van medewerkers van die organisaties, die dagelijks betrokken zijn bij de intergenerationele armoede van hun cliënten in de Veenkoloniën.

Delen via social media