AT7 Samen werkt (Cedris, Menso & EMCO-groep)

Terug

AT7 Samen werkt (Cedris, Menso & EMCO-groep)

Geschreven op 15 augustus 2022


‘Samen werkt’. Dat is de slogan waarmee werkleerbedrijf EMCO-groep en Menso, de verzelfstandigde afdeling Leren en Werken van de gemeente Emmen, zich presenteren. EMCO-groep en Menso stellen zich ten doel, om elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, medewerkers en werkzoekenden te ondersteunen, te ontwikkelen, te scholen, te trainen en te bemiddelen naar werk.

Sinds april 2019 zijn EMCO en Menso samen gehuisvest in het vernieuwde bedrijfsverzamelgebouw Abel Tasmantraat 7 (AT7). Gezamenlijk doel is om mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan volwaardig werk te helpen.

Geen dingen dubbel doen

Beide organisatie hebben ieder hun eigen taak. Menso voert voor verschillende Drentse gemeenten de wettelijke en preventieve taken uit van de Participatiewet, de Leerplichtwet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dat doen we met onze leerplichtambtenaren, werk- en scholingscoaches en werkgeversadviseurs. Zo helpen wij jongeren terug naar school of richting een passende baan, we begeleiden werkzoekenden en zoeken passende (werk)plekken bij werkgevers in de regio.

Menso stuurt werkzoekenden door naar de EMCO-groep. EMCO zorg ervoor dat ze een basistraining krijgen of een leerwerkplek. Als het tijd wordt voor een baan op de reguliere arbeidsmarkt, zet Menso zich in om een passende baan te vinden en mensen daar naar toe te begeleiden.

Delen via social media