Mijn Goede Start

Terug

Mijn Goede Start

Geschreven op 15 augustus 2022


Mijn Goede Start is een programma gericht op een goede en gezonde start van de volgende generatie in de Veenkoloniën (de eerste 1.000 dagen van het kind). Met als doel: het doorbreken van de generatiearmoede.

Middel: een collectieve aanpak in zorgverlening, voorlichting en vroegsignalering, en maatwerkondersteuning voor het gezin op basis van lokale samenwerkingsafspraken van professionals uit de zorg, onderwijs, maatschappelijk werk, welzijn en gemeenten.

Het huidige programma loopt tot eind 2022 en vindt steeds meer weerklank bij nieuwe partijen (gemeenten). Goede Start richt zich op duurzame uitvoering van 4 onderdelen:

  1. Samen: Benutten van extra impact van collectieve aanpak in zorgverlening en voorlichting
  2. Maatwerk: Gestructureerde vroegsignalering en afstemming met gezin over de benodigde maatwerk ondersteuning
  3. Er vol voor gaan: Individuele (en intensieve geïntegreerde) programma’s voor risico’s van voorspelbare verslechterde gezondheid (en daarmee kansen) van de volgende generatie + doorbreken van generatie-armoede door gedragen geïntegreerde aanpak
  4. Succesvolle samenwerking en besluitvorming in lokale coalitie

Goede Start is onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën,

mijngoedestart.nl. Bekijk ook de brochure van Goede Start (2018)

Delen via social media