Provincie Drenthe

Terug

Provincie Drenthe

Geschreven op 15 augustus 2022


Sociale Agenda: Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!

Wij willen dat je gezond, gelukkig en veilig kunt opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, goed onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties is de provincie aan de slag vóór en met de inwoners van Drenthe.

Over de provincie

De provincie doet belangrijk werk voor de inwoners van Drenthe, op veel verschillende terreinen. Sommige provinciale taken staan in de wet. De provincie kan er ook zelf voor kiezen een taak op zich te nemen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor veel wetten of regelingen. De provincie helpt de gemeenten daarbij vaak als regelaar.

Dichterbij dan u denkt

In de provinciale politiek gaat het vaak over onderwerpen waar de Drenten direct mee te maken hebben. Het beleid van de provincie is dan ook vaak dichtbij.

De provincie wordt bestuurd door de Gedeputeerde Staten, de Provinciale Staten  en de Commissaris van de Koning . De provinciale bestuursvormen hebben een bijzondere geschiedenis: eeuwen geleden ontstond hier de voorloper van de huidige Gedeputeerde Staten.

Drenthe in grote lijnen

‘t Olde Landschap wordt Drenthe wel genoemd. Terecht: 60.000 jaar geleden woonden hier al mammoetjagers. En zo’n 5.000 jaar geleden lieten de hunebeddenbouwers hun monumenten achter in het Drentse landschap. Drenthe wordt vaak vergeleken met een omgekeerd soepbord: in het midden ligt een hoger gelegen gebied. Daaromheen ligt het land lager. Bossen en heide wisselen elkaar af. Hoog- en laagveen liggen naast akkers en weiden.

Drenthe is voor Nederlandse begrippen een dunbevolkt gebied met 187 km2. Het totaalaantal inwoners ligt op ruim 492 179 (januari 2019).  Natuur, rust en ruimte zijn nooit ver weg, maar er is ook veel bedrijvigheid. Dat maakt Drenthe een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.

provincie.drenthe.nl

Delen via social media