Provincie Groningen

Terug

Provincie Groningen

Geschreven op 15 augustus 2022


Provincie Groningen zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers!

De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Groningen. Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. Aan het hoofd staat de directie, de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

provinciegroningen.nl

Delen via social media