Uitkomsten bestuurlijke werktafel 28 oktober 

Terug

Uitkomsten bestuurlijke werktafel 28 oktober 

Geschreven op 24 november 2022

“We houden de energie die we met elkaar voelden en de uitkomsten van 28 oktober graag vast.”

De partners in de Alliantie van Kracht willen de hardnekkige armoede in de Veenkoloniën effectief aanpakken. Dat is onze gezamenlijke missie. Het uiteindelijke doel is dat geen enkel huishouden in het gebied langdurig in armoede leeft. Omdat het daarbij zo belangrijk is om aan te sluiten bij de leefwereld van de mensen zélf, heeft de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. CMO STAMM gedurende een periode van vijf jaar (2017-2022) onderzoek gedaan naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

Op 28 oktober 2022 was er een bestuurlijke werktafel van de Alliantie van Kracht in De Schaapsberg in Zandberg. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens deze bestuurlijke werktafel.

Mede dankzij de mooie presentatie en inbreng bij de werktafels kijken we terug op een geslaagde bestuurlijke werktafel bijeenkomst. Daarbij werd o.a. onderstaand model gepresenteerd met randvoorwaarden voor effectieve armoedebestrijding.

Uitwerking werktafels

Na de presentatie van de RUG zijn we in werktafels met de aanwezigen in gesprek gegaan over de vertaling van de uitkomsten van onderzoek naar een (programmatische) maar vooral concrete aanpak in de praktijk. Op basis van de informatie uit de onderzoeken bespraken we samen welke opgaven we zien, welke prioriteiten we daarin aanbrengen en wat en wie er nodig is om te komen tot een actieplan.

Het vervolg

We houden de energie die we met elkaar voelden en de uitkomsten van 28 oktober graag vast. Daarom is in het Dagelijks Bestuur van de Alliantie van Kracht uitgebreid gesproken over de juiste vervolgstappen in dit proces. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om in te zetten op een programmatische aanpak met de nadruk op experimenten in de lokale context (dorp/buurt/wijk). Omdat we op die manier denken het grootste verschil te kunnen maken.

Daarbij houden we graag aandacht voor de effectiviteit van interventies, monitoring van doelen en het leren van elkaar. Het Dagelijks Bestuur heeft Saskia Duursma als projectleider gevraagd om voor het einde van dit jaar te komen met een 1e aanzet voor deze programmatische aanpak. Daarin benadert zij een aantal partners om hierin met haar mee te denken en te schrijven.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Saskia Duursma, projectleider Alliantie van Kracht, via 06-124 139 41 of s.duursma@cmostamm.nl.

Delen via social media