Uitkomsten werksessie 'Inrichten van een centrale ondersteuningsstructuur'

Terug

Uitkomsten werksessie ‘Inrichten van een centrale ondersteuningsstructuur’

Geschreven op 28 juni 2023


Omdat de gevraagde verandering die in het programmaplan ‘het duurzaam doorbreken van generatiearmoede in de Veenkoloniën’ wordt beschreven een spannende en uitdagende opgave is, ontlasten we de betrokken partijen zoveel mogelijk bij de randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van armoede. Daarvoor richten we een centrale ondersteuningsstructuur in die we voor elke opgave per wijk/dorp/ buurt op maat aanbieden.

In deze centrale ondersteuningsstructuur zit bijvoorbeeld een uitwerking van methodieken zoals oplossingsgericht werken en/of de doorbraak methode. Maar daar wordt ook de inkoop van lange termijnen en continuïteit, meer tijd en ruimte voor professionals, het evalueren van effectiviteit/kennis en expertise uitwisseling en de inzet op duurzame relaties ingeregeld. In de

Het concrete resultaat van deze bijeenkomst is een voorstel voor de inrichting van een centrale ondersteuningsstructuur. We zien deze ondersteuningsstructuur als een soort ombudsfunctie.

 

Bekijk en/of download het voorstel voor de inrichting van een centrale ondersteuningsstructuur.

 

Diverse betrokkenheid

Tijdens deze werksessie hebben we met 6 ervaringsdeskundigen (ED-ers) en 7 betrokkenen uit diverse organisaties over dit onderwerp gesproken. Met dank aan: Lineke, Tamara, Manna, Rene, Nynke en Marga (ED-ers) en Zorg Innovatie Forum, Cosis, Lentis, VNN, Domesta, Leger des Heils, Noorderpoort, Kredietbank Midden-Groningen, gemeente Emmen, doorbraak netwerk Groningen en CMO STAMM.

Delen via social media