Nieuw rapport Nationale ombudsman

Terug

Nieuw rapport Nationale ombudsman

Geschreven op 24 november 2022

“Op 17 oktober 2022, Wereldarmoededag, was o.a. Bert Moormann (de bestuurder van Domesta) in gesprek net de nationale ombudsman over armoede in ons land.”

In 2021 besloot de Nationale ombudsman om bijzondere aandacht te besteden aan de financiële problemen van verschillende groepen sociale minima. Dit onderzoek is het derde in de reeks van drie onderzoeken. Op Wereldarmoededag publiceerde hij de reflectie Sociale minima in de knel, met daarin de overkoepelende problemen uit de drie onderzoeken en suggesties voor oplossingen. De ombudsman houdt voortdurend aandacht voor burgers die financiële problemen hebben en afhankelijk zijn van de overheid.

De overheid moet zorgen dat mensen niet door de ondergrens van het sociaal minimum zakken. Dat gebeurt nu wel. Onder meer door energiearmoede en stijgende prijzen. In de onderzoeken naar sociale minima en niet-gebruik van inkomensvoorzieningen komt de ombudsman steeds dezelfde knelpunten tegen. In de reflectie Sociale minima in de knel benoemt de Nationale ombudsman deze overkoepelende problemen en doet suggesties wat de overheid kan doen om deze op te lossen.

Domesta en de nationale ombudsman

Ook Woonstichting Domesta houdt voortdurend aandacht voor sociale minima en niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Domesta werkt al langere tijd met de VoorzieningenWijzer en heeft deze toegelicht in het gesprek met de nationale ombudsman. Zorgverzekering, energiekosten, wel of geen toeslagen. Best lastige dingen. Dat ze geld kosten, is zeker. Maar soms betaal je te veel. Of blijkt dat je tóch wel die ene toeslag kunt krijgen. De VoorzieningenWijzer helpt hun huurders hiermee. In een persoonlijk gesprek laten medewerkers van Domesta je zien hoe je kunt besparen en waar je recht op hebt. En dat doen ze gewoon bij de mensen thuis. Gemiddeld besparen huurders € 500 per jaar.

Vangnet van voorzieningen

Bert Moormann benoemt: “Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen is groot en divers. De praktijk is dat mensen nog te weinig gebruik maken van de voorzieningen. De vraag die ik me regelmatig stel is hoe lokale samenwerkingspartners ondanks knellende wetgeving, krimpende loketten en ander ontwijkend gedrag het verschil kunnen maken. We kunnen lokaal veel doen. Door de mens centraal te zetten en achter de schermen goed samen te werken”.

Bestaansminimum

Bert geeft daarnaast een boodschap aan de politiek. Hij zegt: “Het bestaansminimum is een inkomen dat je werkgever of je uitkeringsinstantie overmaakt zodat je volwaardig deel kunt nemen aan de maatschappij. We weten inmiddels allemaal dat dit bestaansminimum niet genoeg is. 1 op de 3 huurders komt maandelijks geld te kort. Een huis kun je alleen nog maar kopen als met zijn tweeën bent en allebei een baan hebt. Er is veel geregeld voor mensen die geld tekort komen. We hebben het alleen veel te ingewikkeld georganiseerd. Het wordt hoog tijd dat de rapporten van de ombudsman uit de la worden gehaald en omgezet worden naar praktisch beleid. zodat alle Nederlanders volwaardig mee kunnen blijven doen”.

Delen via social media