OPROEP: experimenten voor samenhang en prioriteren bij armoedebestrijding

Terug

OPROEP: experimenten voor samenhang en prioriteren bij armoedebestrijding

Geschreven op 5 september 2023

“We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. En we bieden aan om het experiment vanaf het begin te monitoren om te kijken of het werkt.”

Gezocht: organisaties, gemeenten, bewonersinitiatieven of netwerken die bij armoedebestrijding willen experimenteren met verschillende manieren om de samenhang van problemen bij gezinnen/huishoudens te verkennen en samen met de gezinnen de prioriteit te bepalen. Of die dat (zowel regionaal als landelijk) op dit moment al doen.

De Alliantie van Kracht zet zich ervoor in dat het kind, de jongere of volwassene maatwerk ontvangt vanuit het werkveld. Waarbij het belangrijk is dat:

  1. gezinnen ervaren dat vanuit hun eigen perspectief de samenhang tussen problemen wordt verkend;
  2. gezinnen ervaren dat zij zelf bepalen welke problemen prioriteit hebben;
  3. dat gezinnen een effectievere dienstverlening ervaren.

Onze ambitie is dat geen enkel kind, jongere of volwassene in ons werkgebied langdurig in armoede leeft. Dat is wat ons drijft. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar het ontstaan en voortduren van overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën leert ons dat het leveren van maatwerk heel belangrijk is. Maatwerk betekent dat mensen de hulp krijgen die op dat moment het beste bij hen past. Alleen zo kunnen we de cirkel van armoede doorbreken. We zijn daarom op zoek naar organisaties, sociale teams, informelere zorgpartijen, gemeenten of inwoners die in hun buurt/wijk/dorp het leveren van maatwerk willen verbeteren.

Experimenten in wijk, dorp of buurt

We kijken uit naar mogelijkheden voor experimenten waarbij we breder (leren) kijken dan alleen de financiële problematiek bij mensen. Experimenten waarbij we het samenspel tussen de gezinnen en organisaties bevorderen bij het bepalen van wat er eerst wordt aangepakt, of experimenten waarbij we stimuleren dat vanuit de samenhang de juiste doorverwijzingen worden gerealiseerd. Het liefst in een wijk, dorp of buurt. Waarbij we de samenwerking in wijk, dorp of buurt zoeken met alle betrokken partijen die daar wonen of werkzaam zijn.

Partners oproep

We doen deze oproep vanuit de samenwerking binnen de Alliantie van Kracht. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. En we bieden aan om het experiment vanaf het begin te monitoren om te kijken of het werkt. Het doel is om met elkaar te leren hoe we beter maatwerk kunnen leveren door op een goede manier de samenhang en prioriteit te bepalen. Waar organisaties, de gezinnen zelf, bewonersinitiatieven en gemeente elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een gezin.

Idee indienen?

Voorstellen of ideeën voor een lokaal samenwerkingsexperiment kunnen tot en met 13 november 2023 ingediend worden door te mailen naar Saskia Duursma, programmaleider, via s.duursma@cmostamm.nl of 06-124 139 41.

Delen via social media