Partner uitgelicht: Noorderpoort

Terug

Partner uitgelicht: Noorderpoort

Geschreven op 24 november 2022

“Intellect is niet het probleem. Vaak zijn onze studenten goed in leren, maar hebben ze daar nooit de kans voor gekregen. Ze krijgen hier zin om te leren.”

Veendam ligt midden in de Veenkoloniën, een gebied waar sprake is van intergenerationele armoede. We noemen het intergenerationele armoede wanneer een familie van generatie op generatie in armoede leeft. Langdurige financiële problemen hebben gevolgen voor vrijwel alle leefgebieden. Een opleiding en betaald werk zijn krachtige middelen om een patroon van armoede en uitsluiting te doorbreken. Om daarin actief bij te dragen, startte Noorderpoort Veendam in 2014 het mbo-opleidingstraject Ervaringsdeskundige. Graag geven we het woord aan Mathilde Kleijzen en Johanna Broekhuizen, beiden werkzaam bij Noorderpoort Veendam en nauw betrokken bij de opleiding Ervaringsdeskundige.

Mathilde en Johanna spraken met passie, bevlogenheid en trots over hun programma. Waar Johanna en haar team bescheiden startten met de opleiding Ervaringsdeskundige met zes studenten hebben zij inmiddels 115 studenten in opleiding. Door continue verbetering, professionalisering en maatwerk is deze groei mogelijk geworden. Nu starten er twee keer per jaar twee klassen van ieder 24 leerlingen. Om uitval te voorkomen, is het Noorderpoort gestart met een voortraject. En met succes: ‘Studenten krijgen zo de gelegenheid om aan zichzelf te werken, zodat ze klaar zijn om de opleiding te starten. Met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid creëren wij een omgeving waarin studenten zich veilig voelen. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld huiskamerlokalen. Hier zie je de kracht van maatwerk terugkomen.’

De studenten van de opleiding komen meestal uit de Veenkoloniën zelf. Hun kennis en persoonlijke ervaringen zijn een zeer waardevolle toevoeging aan hulpverlening. Ervaringsdeskundigen worden vaak ingezet om de verbinding te maken tussen de systeemwereld binnen organisaties en de leefwereld van mensen die in armoede of andere ontwrichtende situaties leven. Het benutten van het ervaringskapitaal van mensen die een ingrijpende gebeurtenis of ervaring hebben meegemaakt in hun leven is van grote waarde in het een op een contact tussen een ervaringsdeskundige en een klant, cliënt, bewoner, deelnemer. Ondersteuning door een ervaringsdeskundige sluit vaak beter aan omdat de juiste taal gesproken wordt.

Hierbij slaat Noorderpoort twee vliegen in één klap. De opleiding is een belangrijke stap voor de studenten om de armoedecirkel te doorbreken én helpt organisaties om beter aan te sluiten bij hun klant, cliënt, bewoner, deelnemer. Deze studenten weten precies hoe ze om moeten gaan met de doelgroep waar zij zelf onderdeel van zijn (geweest). Uiteindelijk stroomt 80% van hen uit naar een betaalde baan. Deze innovatieve aanpak maakt daarmee indruk én heeft effect.

‘We zien de effecten van de opleiding terug in de persoonlijke verhalen. De hele familie van een student verandert mee. Ze zien bijvoorbeeld hun koopkracht stijgen. Hierdoor zien ze zelf in dat het volgen van een opleiding hun leven verbeterd heeft.’

Waar zijn jullie het meest trots op?

Nieuwe studenten weten Noorderpoort en de opleiding Ervaringsdeskundige veelal zelf te vinden. Dit komt door de mond- op-mondreclame en het delen van succesverhalen binnen de lokale netwerken van de doelgroepen. Zelf danken Mathilde en Johanna de groei van het programma aan ‘het tonen van lef, vertrouwen in de aanpak én het hebben van de benodigde kennis.’ Bij het opzetten van het programma werd alleen gekeken naar wat de studenten nodig hebben en níet het rendement van de opleiding. De mens kwam op de eerste plaats. Het succes van de opleiding ligt vooral in herkenning en erkenning. Een aantal van de tandem- docenten hebben zelf ook deze opleiding gevolgd of komen uit dezelfde sociale kringen.

Toekomstdroom

Graag willen Mathilde en Johanna meer modules aanbieden om nog meer mensen te kunnen onderwijzen en dan niet alleen voor deze opleiding. Er kan echter niet zomaar worden uitgebreid. ‘Het is onze droom is dat we kunnen uitbreiden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Niet iedereen kan zomaar voor deze groepen staan. Het is essentieel dat we de aansluiting niet verliezen. We weten dat dit werkt voor het herstel van de leerlingen, dus dat moeten we waarborgen.’

Samenwerking

Veel organisaties willen graag samenwerken met ervaringsdeskundigen. Hun ervaring en kennis zijn een belangrijke inbreng in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Toch zien Mathilde en Johanna ook weerstand bij organisaties. Dat heeft er vaak mee te maken dat werknemers bang zijn dat de komst van de ervaringsdeskundige ten koste gaat van werkplekken. Dat moet natuurlijk niet zo zijn. De ervaringsdeskundigen moeten gezien worden als toevoeging en níet als vervanging.

Om het succes van de opleiding te garanderen, hebben de studenten perspectief nodig. Dit vertaalt zich in een vraag naar stageplaatsen en banen. Het ontbreekt gelukkig niet aan het aantal geïnteresseerde partners. Idealiter leveren zij talenten aan mét een stageplek. Zo kunnen de partners hen dan weer inzetten als stagiair of werknemer. Belangrijk daarbij is om rekening te houden dat veel van de studenten uit een uitkeringssituatie komen. Het vooruitzicht bij organisaties moet wel beter zijn dan situatie waar zij uit komen. Gelukkig ervaren Johanna en Mathilde dat steeds meer partners van de Alliantie van Kracht hen ook weten te vinden. ‘We zien dit steeds meer toenemen’.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met Mathilde Kleijzen via m.kleijzen@noorderpoort.nl

Delen via social media