Samenwerken aan doorbreken van intergenerationele armoede in Coevorden

Terug

Samenwerken aan doorbreken van intergenerationele armoede in Coevorden

Geschreven op 24 november 2022

“Ervaringen van inwoners en bereidheid van organisaties om te veranderen als succesfactoren in armoedeaanpak Coevorden.”

In de gemeente Coevorden werken partners als gemeente, woningcorporatie, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, het taalpunt en het bedrijfsleven samen in het voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede. Dat doen we in het programma Kansrijk Opgroeien. Voorwaarde voor een succes is dat de hele omgeving zich bewust is van de invloed van armoede en de mogelijkheden om dit te doorbreken. Als professionele organisaties willen we samen leren van en met de kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt en ons handelen aanpassen waar dat nodig is.

Bewustwording en projecten

Er is een aantal projecten binnen het programma. De aanpak met de gezinscoaches die langdurig gezinnen ondersteunen, waarbij het leren kennen en het doorbreken van patronen een belangrijk onderdeel is. Er wordt gewerkt aan duurzame verandering door bijv. weer onderwijs te volgen of een rijbewijs te halen om wel die baan te kunnen krijgen. De vroegsignalering van problematische schulden is verbeterd door meer het gesprek aan te gaan.Daarbij wordt onderzocht welke vormen van communicatie leiden tot meer contact.

Er wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen om de bewustwording over armoede en het effect van het handelen van; organisaties duidelijk te maken. En ook om suggesties te krijgen hoe dat anders kan in de praktijk.

Beweging op gang brengen

Het programma is gestart in januari 2021 met als doel een beweging op gang te brengen die bijdraagt aan een duurzame verandering. Op de website www.kansrijk-opgroeien.nl worden de leerervaringen gedeeld, naast actief delen bij de betrokken organisaties. En natuurlijk het geleerde weer in de volgende projecten in te brengen en in beleid te vertalen. In de stand van zaken en de factsheets over de leerervaringen  wordt duidelijk dat niet alleen gezinnen hun patronen moeten veranderen. Ook organisaties werken al jaren volgens bepaalde patronen en dat doorbreken kost tijd en vraagt veranderingsbereidheid en kwetsbaarheid. Dit proces komt steeds meer op gang en vraagt om een lange adem.

Delen via social media