Uitkomsten werksessie strategisch doel 'Huishoudens ervaren een kansrijk toekomstperspectief'

Terug

Uitkomsten werksessie strategisch doel ‘Huishoudens ervaren een kansrijk toekomstperspectief’

Geschreven op 25 mei 2023


Het concrete resultaat van de werksessie van 23 mei 2023 is een gezamenlijk geconcretiseerde strategie/aanpak voor het strategisch doel ‘Huishoudens ervaren een kansrijk toekomstperspectief’.

Tijdens de bijeenkomst vertaalden we de operationele doelen naar inspanningen: wat gaan we doen om deze doelen te bereiken en wat merken de inwoners om wie het gaat daar daadwerkelijk van? We constateerden tijdens de werksessie dat de eerder beschreven operationele doelen teveel aanbodgericht waren geformuleerd. We willen niet naar aantallen kijken, maar naar de ervaring van de mensen om wie het gaat. De operationele doelen hebben we daarom aangepast en geformuleerd vanuit de ervaring.

Bekijk en/of download Format DIN doelen inspanningen netwerk 23 mei ingevuld

De kern van het programma visualiseerden we met behulp van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN).  Een programma is een samenhangend geheel van doelen, inspanningen en middelen. Je wil iets nieuws bereiken of een verandering tot stand brengen (doelen), daarvoor ga je van alles doen (inspanningen) en om dat te kunnen doen heb je geld, mensen en andere resources nodig (middelen). Om een programma tot leven te brengen, visualiseer je de samenhang tussen die elementen. Het DIN laat in één oogopslag zien waar het programma om draait.

Diverse betrokkenheid

Met een brede opkomst van 3 ervaringsdeskundigen (ED'ers) en 12 betrokkenen uit diverse organisaties kijken we terug op een geslaagde middag. Met dank aan: Lineke, Annemaria en Tamara (ED-ers) en Tintengroep, Hanzehogeschool, gemeente Emmen, Wedeka, Noorderpoort, Leger des Heils, Sociaal Werk Oldambt, VNN, ZorgpleinNoord en CMO STAMM.

 

Delen via social media