Ervaarcircuits – Niet-Zichtbare Beperkingen zoals NAH, LVB en autisme

Ervaarcircuits – Niet-Zichtbare Beperkingen zoals NAH, LVB en autisme

Naam trainingen:       

 • ABC – Autisme BelevingsCircuit
 • Ervaar LVB (licht verstandelijke beperking)
 • Beleef NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Als professional ontmoet je dagelijks veel klanten. Onder hen bevinden zich ook mensen met een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme (ASS). Als de beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • het overbrengen van informatie;
 • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
 • voor jou vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
 • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
 • herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Offline biedt MEE NOORD drie trainingen, één per niet-zichtbare beperking, aan. Elke training duurt 3,5 uur om te beleven en kennis en vaardigheden leren.

Zo ervaren medewerkers zelf hoe verwarrend onze wereld soms kan zijn. Vanuit deze eigen beleving krijgen zij meer kennis over niet-zichtbare beperkingen en kunnen zij hun communicatie beter afstemmen op de ander. Met als resultaat meer begrip, het nakomen van afspraken en er aan bijdragen dat mensen met een niet-zichtbare beperking mee kunnen (blijven) doen in de samenleving (inclusie).

Programma:

 • elke offline training duurt 3,5 uur
 • voor deze training is geen voorkennis vereist.
 • cursisten ontvangen na afloop van de training een handig naslagwerk.

Groepsgrootte:

16 personen

Trainer:

Geertje Baas: 06 316 700 41 | g.baas@meegroningen.nl

Kosten:

Een offline training kost €750, een fysieke 860 euro.

Locatie:

Voor de offline training stelt de opdrachtgever een ruimte beschikbaar.

 

Niveau:
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn (mogelijk) kosten verbonden

Aanbieders

Voor wie

Alle medewerkers/professionals/vrijwilligers die dagelijks in contact komen met cliënten, klanten, medewerkers, burgers enz.

Resultaat

 • Omslag in denken >> van beperkingen naar mogelijkheden
 • Concrete herkenningspunten
 • Inzicht in denkwijze en begrip hoe mensen met een niet-zichtbare beperking het leven van alledag beleven en welke emoties dit kan oproepen
 • Concrete handvatten om de onderlinge communicatie beter op elkaar af te stemmen
 • Vaardigheden om deze handvatten effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met klanten.

Gerelateerde opleidingen